การประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564

การประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองทอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายแมน คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 โดยมี ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อให้การดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับสนามสอบที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นผู้รับผิดชอบจำนวน 2 สนามได้แก่ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี และสนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

You may also like...

ใส่ความเห็น