ตอบรับการส่งผลงานทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์ “วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2ประจำปี 2564” (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564) ผ่านระบบออนไลน์ 

ใส่ความเห็น

Previous post การประชุมคณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564
Next post ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดพังตรุ และร่วมต้อนรับการศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป.ยะลา เขต 3