ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดพังตรุ และร่วมต้อนรับการศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป.ยะลา เขต 3

“ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดพังตรุ และร่วมต้อนรับการศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป.ยะลา เขต 3”วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และนางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดพังตรุ และร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป.ยะลา เขต 3 โดยมีนางสุรีพร บำรุงชล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังตรุ พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

ใส่ความเห็น

Previous post ตอบรับการส่งผลงานทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์ “วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2ประจำปี 2564” (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564) ผ่านระบบออนไลน์ 
Next post กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ ICT ได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขระบบอินเตอร์เน็ตให้กับโรงเรียนบ้านไพรงาม