การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม) ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม) ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม) โดยคณะกรรมการฯที่เข้าร่วมการประชุม นายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการ สพป กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ, นายรัชช์สิทธิ์ ทิพยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม, รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม, ผู้อำนวยการโรงเรียน, ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบแข่งขันในระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

You may also like...

ใส่ความเห็น