การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี) ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี) ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี) โดยคณะกรรมการฯที่เข้าร่วมการประชุม นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี, นายอรัญ เทือกขันตี รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายแมน คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล, นายเจษฎา ตันธนะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบแข่งขันในระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับสนามสอบโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี เป็นกรรมการและเจ้าของสถานที่จัดสอบ รับผิดชอบผู้เข้าสอบจำนวน 500 คน

You may also like...

ใส่ความเห็น