การเข้าร่วมอบรมการสอนภาษาจีนแนวใหม่ สไตล์ Active Learning สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ใส่ความเห็น

Previous post การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม) ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565
Next post โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ