โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ

ใส่ความเห็น

Previous post การเข้าร่วมอบรมการสอนภาษาจีนแนวใหม่ สไตล์ Active Learning สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
Next post ต้อนรับคณะท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี)