โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ตรวจ ATK เตรียมความพร้อมเปิดเรียน On Site อย่างเต็มรูปแบบ

โรงเรียนบ้านสระลุมพุกดำเนินการตรวจ ATK วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสาหร่าย ตรวจ ATK ครู และ นักเรียน เตรียมพร้อมรับเปิดเรียน On Site อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ภายใต้มาตรการ ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทางโรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอขอบพระคุณคุณหมอทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ตรวจ ATK ครั้งนี้ 🙏🙏

You may also like...