โรงเรียนบ้านโคราช เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในรูปแบบ On Site

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านโคราช ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคราช นำโดย นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช คณะครูและนักเรียน ได้เข้ารับการตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ (On Site)

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทางโรงเรียนบ้านโคราช ขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น