การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม) และต้อนรับคณะท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม) และต้อนรับคณะท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบ วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบแข่งขันฯ นายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการ สพป กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ, นายรัชช์สิทธิ์ ทิพยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กรรมการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม, ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม) และในเวลา 10.00 น. ร่วมต้อนรับคณะท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบ พร้อมกันนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พูดคุยให้ขวัญกำลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งการดำเนินการสนามสอบในครั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

You may also like...

ใส่ความเห็น