การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี) วันแรก 5 กุมภาพันธ์ 2565

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี) วันแรก 5 กุมภาพันธ์ 2565 วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบแข่งขันฯ นายอรัญ เทองขันตี รองผู้อำนวยการ สพป กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ, นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี กรรมการ ,ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี, นายแมน คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี) ซึ่งการดำเนินการสนามสอบในครั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

You may also like...

ใส่ความเห็น