การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี) วันที่สอง 6 กุมภาพันธ์ 2565

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี) วันที่สอง 6 กุมภาพันธ์ 2565 วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบแข่งขันฯ นายอรัญ เทองขันตี รองผู้อำนวยการ สพป กาญจนบุรี เขต 2 กรรมการ, นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี กรรมการ ,ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี, นายแมน คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 (สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี) พร้อมกันนี้เวลา 09.00 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ในฐานะประธานการดำเนินการจัดสอบแข่งขันฯของจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจกับคณะกรรมการและตรวจสอบความเรียบร้อยของการดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์แนวทางกา่รดำเนินการจัดสอบแข่งขัน คณะกรรมการดำเนินการต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสอบแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จลุล่วงอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี นำโดยนายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน, รองผู้อำนวยการโรงเรียน, คณะครูและบุคลากรทุ่กท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกในการดำเนินการครั้งนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น