กิจกรรมทำบุญเดือนเกิด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด ให้กับบุคลากรในสำนักงานที่เกิด ในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ หน้าอาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2

กิจกรรมทำบุญเดือนเกิด วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด ให้กับบุคลากรในสำนักงานที่เกิด ในเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ หน้าอาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในการนี้นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้เป็นประธานในการเปิดการบรรยายพิเศษให้แก่บุคลากรในสำนักงาน โดยมีนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพต่อองค์กร

ใส่ความเห็น

Previous post สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Next post การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 6/2565