สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายอรัญ เทือกขันตี รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จากพระอาจารย์ประสิทธิ์ กันตสีโล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต่อไป ทั้งนี้ พระอาจารย์ประสิทธิ์ กันตสีโล ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน โรงเรียนบ้านหนองตาคง โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด โรงเรียนหนองโรง และโรงเรียนบ้านบึงวิทยา

You may also like...

ใส่ความเห็น