การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting

“การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting”วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ,นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ,นายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting

You may also like...

ใส่ความเห็น