“ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”

“ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด ดังนี้ 1. สนามสอบโรงเรียนวัดสำนักคร้อ อ.ท่ามะกา 2. สนามสอบโรงเรียนวัดบ้านทวน อ.พนมทวน 3. สนามสอบโรงเรียนวัดสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา 4. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา 5. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) อ.พนมทวน ทั้งนี้นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบและคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ดำเนินการสอบในครั้งนี้

You may also like...

ใส่ความเห็น