กิจกรรม “การแข่งขันกิจกรรม ก-ฮ(-) ไม่รอ ป.1 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ขอขอบคุณ ศน.เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.กจ.2 ที่ได้เข้ามาทดสอบ “การแข่งขันกิจกรรม ก-ฮ(-) ไม่รอ ป.1” นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสระลุมพุก

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนบ้านโคราช รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
Next post วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสระลุมพุกเข้าร่วมประกวด/แข่งขันท่องสูตรคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21(คณิตศาสตร์) ทางโรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอขอบคุณ ศน.ดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กจ.2 เข้าประเมินกิจกรรมครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ