กิจกรรม “การแข่งขันกิจกรรม ก-ฮ(-) ไม่รอ ป.1 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ขอขอบคุณ ศน.เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.กจ.2 ที่ได้เข้ามาทดสอบ “การแข่งขันกิจกรรม ก-ฮ(-) ไม่รอ ป.1” นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสระลุมพุก

You may also like...

ใส่ความเห็น