โรงเรียนบ้านโคราช รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านโคราช จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นอนุบาล 2

  • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  • สำเนาสูติบัตร(นักเรียน)  1  ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน(นักเรียน,มารดา,บิดา)  1   ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน(บิดา,มารดา)   1  ฉบับ
  • รูปถ่ายหน้าตรง  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผอ.พิมพ์พิชชา  บุญสืบสันติ  โทร 084-3645462

You may also like...

ใส่ความเห็น