โรงเรียนบ้านโคราช รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านโคราช จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นอนุบาล 2

  • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

  • สำเนาสูติบัตร(นักเรียน)  1  ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน(นักเรียน,มารดา,บิดา)  1   ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน(บิดา,มารดา)   1  ฉบับ
  • รูปถ่ายหน้าตรง  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผอ.พิมพ์พิชชา  บุญสืบสันติ  โทร 084-3645462

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมสถานที่ โดยมี นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน คณะครูและศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ
Next post กิจกรรม “การแข่งขันกิจกรรม ก-ฮ(-) ไม่รอ ป.1 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก ขอขอบคุณ ศน.เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.กจ.2 ที่ได้เข้ามาทดสอบ “การแข่งขันกิจกรรม ก-ฮ(-) ไม่รอ ป.1” นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสระลุมพุก