โรงเรียนวัดบ้านทวน เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมสถานที่ โดยมี นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน คณะครูและศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ

วันเสาร์ ที่ 12 ก.พ.65 โรงเรียนวัดบ้านทวน เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมสถานที่ โดยมี นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน คณะครูและศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ให้การต้อนรับ

You may also like...

ใส่ความเห็น