โรงเรียนวัดบ้านทวน ให้การต้อนรับ ศน.ชนากานต์ วิหค และ ศน.กมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ที่มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดสนามสอบ (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 11 ก.พ.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน ให้การต้อนรับ ศน.ชนากานต์ วิหค และ ศน.กมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ที่มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดสนามสอบ (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

You may also like...

ใส่ความเห็น