โรงเรียนวัดบ้านทวน ให้การต้อนรับ ศน.ชนากานต์ วิหค และ ศน.กมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ที่มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดสนามสอบ (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 11 ก.พ.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน ให้การต้อนรับ ศน.ชนากานต์ วิหค และ ศน.กมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กจ.2 ที่มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดสนามสอบ (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดบ้านทวน ขอขอบคุณ ศน.พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กจ.2 ที่ได้เข้ามาอบรม วPA ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ใน อ.พนมทวน
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน เข้าร่วมการประกวด แข่งขันกิจกรรมการท่องสูตรคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (คณิตศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนวัดบ้านทวน ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน (SP Center) พนมทวน 1