โครงการสนับสนุนบริจาคหนังสือบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด

“โครงการสนับสนุนบริจาคหนังสือบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด” วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2,นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยม ผอ.กลุ่มอำนวยการ, นางสาวสุภาพ จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวชนากานต์ วิหค ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นตัวแทนบริษัทนานมีบุคส์ จำกัด เพื่อส่งมอบหนังสือให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านหนองลาน 2.โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 3.โรงเรียนวัดหวายเหนียว (ปุญสิริวิทยา) 4.โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) 5.โรงเรียนวัดเบญพาด 6.โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย) 7.โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 8.โรงเรียนวัดสระลงเรือ 9.โรงเรียนวัดเขารักษ์ 10.โรงเรียนบ้านตลุงใต้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบคุณบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ที่ได้ดำเนินโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 21 ประจำปี 2564 ภายใต้สโลแกน “30 ปี นานมีบุ๊คส์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อสังคม” รวมถึง “ส่งเสริมให้เด็กแลเยาวชนอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและบอกต่อ (Read & Share) เพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้” สนับสนุนและบริจาคหนังสือให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

You may also like...

ใส่ความเห็น