โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ส่งนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เข้าร่วมแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นการอ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Phonics) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน

วันจันทร์ ที่ 14 ก.พ.65 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เข้าร่วมแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นการอ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Phonics) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน

You may also like...

ใส่ความเห็น