โรงเรียนวัดบ้านทวน ได้ส่งนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เข้าร่วมแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นการอ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Phonics) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน

วันจันทร์ ที่ 14 ก.พ.65 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เข้าร่วมแข่งขันการอ่านภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นการอ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Phonics) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านทวน

ใส่ความเห็น

Previous post วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านสระลุมพุกเข้าร่วมประกวด/แข่งขันท่องสูตรคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21(คณิตศาสตร์) ทางโรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอขอบคุณ ศน.ดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กจ.2 เข้าประเมินกิจกรรมครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ
Next post ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ สพฐ. สู่การปฏิบัติ โดยการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดย ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษา