ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ใส่ความเห็น

Previous post โครงการสนับสนุนบริจาคหนังสือบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด
Next post ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตของเจ้าหน้าที่สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2