ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ใส่ความเห็น