ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ โรงเรียนวัดสระลงเรือ

ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ โรงเรียนวัดสระลงเรือ วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งช่างไม้ชั้น 2 เป็นตำแหน่งช่างไม้ชั้น 3 ของนายขวัญชัย สืบเรือง โดยมี นายธนิต โพธิ์เจริญ ผอ.โรงเรียนวัดสระลงเรือ , นายแมน คำวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ นางภคอร บุตรพิมพ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นกรรมการ ณ โรงเรียนวัดสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

You may also like...

ใส่ความเห็น