เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ………………วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2/2565 ณ ค่ายลูกเสือพงศ์รัตน์ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี………..การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยากรลูกเสือกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

You may also like...

ใส่ความเห็น