ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วย นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด, นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางสาวเบ็ญจา กากะนิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองตาคง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เพื่อประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ของนายพงศกร อะกะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาคง โดย ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และคณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอผลงานพร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการบริหารงานเพื่อให้ผู้รับการประเมินนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาต่อไป โรงเรียนบ้านหนองตาคง มีเนื้อที่จำนวน 6 ไร่ 32 ตารางวา ตั้งอยู่ หมู่ 13 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันเปิดสอนระดับบชั้น อนุบาล 1 ถึง ป.6 มีเด็กนักเรียน 88 คน ข้าราชการครู 4 พนักงานราชการ 1 ครูอัตราจ้าง 2 นักการภารโรง 1 คน

You may also like...

ใส่ความเห็น