สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านอ่างหิน อ.ห้วยกระเจา โดยนายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างหิน รับมอบรางวัลโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบลูกเสือรุ่นที่ 4

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านอ่างหิน อ.ห้วยกระเจา โดยนายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างหิน รับมอบรางวัลโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบลูกเสือรุ่นที่ 4 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก​ ดร.อัมพร​ พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

Previous post กิจกรรม เขตสุจริตเช้าวันจันทร์ “สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต”
Next post ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา