ติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน “พาน้องกลับมาเรียน”

ติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน “พาน้องกลับมาเรียน”วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับ นายกิตติศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยตะเคียนและคณะครู ดำเนินการ• ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยประสานงานกับผู้ปกครอง พูดคุย สร้างความเข้าใจ เพื่อนำเด็กกลับมาเรียน พร้อมแนะนำแนวทางการเข้ารับการศึกษาต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ และได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อใช้ในการยังชีพ ซึ่งผู้ปกครองจะนำเด็กเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 45 • ติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อหาสาเหตุและแนวทางช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงนี้ต่อไป

You may also like...

ใส่ความเห็น