ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา “โรงเรียนบ้านพนมนาง”

ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา “โรงเรียนบ้านพนมนาง”………….📌วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วย นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด, นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางสาวเบ็ญจา กากะนิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพนมนาง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เพื่อประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ของนายสิทธิชัย พันนัทธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมนาง โดย ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และคณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอผลงานพร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการบริหารงานเพื่อให้ผู้รับการประเมินนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาต่อไป…………………โรงเรียนบ้านพนมนาง ตั้งอยู่ หมู่ 2 ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันเปิดสอนระดับบชั้น อนุบาล 2 ถึง ป.6 มีเด็กนักเรียน 67 คน ข้าราชการครู 3 ครูอัตราจ้าง 3 นักการ 1 คน

You may also like...

ใส่ความเห็น