ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วย นายอารักษ์ วิเศษสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ , นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด และ นางสาวเบ็ญจา กากะนิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เดินทางไปยังโรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เพื่อประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ของนายปิยะ ลิ้มฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ โดย ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และคณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอผลงานพร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการบริหารงานเพื่อให้ผู้รับการประเมินนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ อนุบาล 1 ถึง ป.6 มีเด็กนักเรียน 77 คน ข้าราชการครู 3 ครูอัตราจ้าง 3 ธุรการ 1 นักการภารโรง 1 คน

You may also like...

ใส่ความเห็น