ติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน “พาน้องกลับมาเรียน”

ติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน “พาน้องกลับมาเรียน”วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับ นายสิทธิชัย พันนัทธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมนางและคณะครู ดำเนินการติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยประสานงานกับผู้ปกครอง และ กศน.อำเภอห้วยกระเจา เพื่อส่งต่อให้นักเรียนเข้าเรียนต่อนอกระบบการศึกษา เนื่องจากนักเรียนที่ติดตามมีปัญหาทางด้านครอบครัว เป็นเด็กกำพร้า ฐานะยากจน และทั้งนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อใช้ในการยังชีพ

You may also like...

ใส่ความเห็น