จัดทำข้อมูลคะแนนตามคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565

จัดทำข้อมูลคะแนนตามคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565…………………📌วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลคะแนนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้อำนายการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง, ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2………………คณะกรรมการได้จัดทำข้อมูลคะแนนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565 ตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ประสงค์ยื่นคำร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 7-27 มกราคม 2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 ราย

You may also like...

ใส่ความเห็น