บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

บรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย…………….📣 เนื่องด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2564 รอบที่ 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 ราย วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายอรัญ เทือกขันตี รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , นายแมน คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมต้อนรับและปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุม สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยมีครูผู้ช่วยสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จำนวน 4 ราย คือ1. นางสาวระพีพรรณ วิเศษสิงห์ โรงเรียนบ้านดอนสระ 2. นางสาวฉรีวรรณ์ เล็กอิ่ม โรงเรียนบ้านบึงวิทยา3. นายอัครเดช พรหมชนะ โรงเรียนบ้านหนองตาคง4. นายวสันต์ เกตุสุทธิ โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง

You may also like...

ใส่ความเห็น