การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวล...

พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564 จำนวน 43 ราย เพื่อยกย่องข้าราชการพลเรือนมีผลงานดีเด่นและปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวล...

มอบบ้านหลังที่ 7 [เด็กหญิงชลธิชา บุญไสว นักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้] โครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 25...