Monthly Archive: มีนาคม 2022

0

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น...

0

พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564 จำนวน 43 ราย เพื่อยกย่องข้าราชการพลเรือนมีผลงานดีเด่นและปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น...

0

การประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พุธเช้าข่าวสพฐ ครั้งที่ 12/2565

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.0...

0

มอบบ้านหลังที่ 7 [เด็กหญิงชลธิชา บุญไสว นักเรียนโรงเรียนบ้านตลุงใต้] โครงการ สร้างบ้าน เติมบุญ กองทุนวันละบาท สพป.กาญจนบุรี เขต 2

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 0...