โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ออกเยี่ยมนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) พร้อมทั้งมอบอาหาร และให้กำลังใจ ครอบครัวนักเรียน

วันอังคาร ที่ 1 มี.ค.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ออกเยี่ยมนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) พร้อมทั้งมอบอาหาร และให้กำลังใจ ครอบครัวนักเรียน

Previous post โรงเรียนวัดคร้อพนัน (เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565)
Next post “ตรวจเยี่ยมการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564”