โรงเรียนวัดบ้านทวน โดย นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ออกเยี่ยมนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) พร้อมทั้งมอบอาหาร และให้กำลังใจ ครอบครัวนักเรียน

วันอังคาร ที่ 1 มี.ค.65 นางอัจฉรา รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ออกเยี่ยมนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) พร้อมทั้งมอบอาหาร และให้กำลังใจ ครอบครัวนักเรียน

You may also like...