เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสนามแย้ นำโดย นายแพทย์สถาพร เชียงกาและ อสม.ประจำตำบลสนามแย้ ได้มาให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง โดยนักเรียนได้รับวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-คอตีบ -บาดทะยัก