“ตรวจเยี่ยมการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564”

“ตรวจเยี่ยมการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564” วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง

You may also like...

ใส่ความเห็น