โรงเรียนบ้านสระลุมพุกประเมินความสามมารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

โรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอบคุณ ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองฯ สพป.กจ.2 ที่ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการประเมินความสามมารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร และ คณะกรรมการดำเนินการคุมสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด

You may also like...

ใส่ความเห็น