โรงเรียนบ้านสระลุมพุกประเมินความสามมารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

โรงเรียนบ้านสระลุมพุกขอบคุณ ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองฯ สพป.กจ.2 ที่ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการประเมินความสามมารถด้านการอ่าน (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี ผอ.ฤทัยรัตน์ เส็งดอนไพร และ คณะกรรมการดำเนินการคุมสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

Previous post โรงเรียนวัดเบญพาด”สอบ RT ป.1 วันที่3 มีค. 2565
Next post โรงเรียนบ้านสระลุมพุกจัดกิจกรรม เข้าค่ายเนตรนารีลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสำรอง ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 (ไม่พักแรม) ปีการศึกษา 2564