การประชุมโครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมโครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565………………วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการดำเนินงานโครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ,ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน ทั้ง 11 ศูนย์ , ศึกษานิเทศก์ และผอ.กลุ่มฯ ร่วมพิจารณากำหนดรูปแบบวิธีการคัดเลือกและประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น