ร่วมแสดงความยินดี แด่ นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยม ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางสาวเบ็ญจา กากะนิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ในโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

💐ร่วมแสดงความยินดี💐วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายบุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, บุคลากรในสำนักงานสพป.กาญจนบุรี เขต 2 , และผู้บริหารสถานศึกษา ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี แด่ นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยม ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางสาวเบ็ญจา กากะนิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ในโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ขอขอบคุณรองผอ.สพม.กาญจนบุรีและบุคลากรทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

You may also like...

ใส่ความเห็น