การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านช่องทางการประชุม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น