การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565

การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านช่องทางการประชุม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ใส่ความเห็น

Previous post ร่วมแสดงความยินดี แด่ นางนราทิพย์ สอาดเอี่ยม ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางสาวเบ็ญจา กากะนิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล ในโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
Next post สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครูจีราวัจน์​ บุญรอด ​ครูโรงเรียนบ้านดอนรัก ที่ได้สูญเสียมารดา