ประชุมคณะกรรมการร่างกรอบการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่างกรอบการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) โดยมี นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ,ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 11 ศูนย์ , ศึกษานิเทศก์ และตัวแทนกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ใส่ความเห็น

Previous post “การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ”<br>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2565
Next post โรงเรียนวัดบ้านทวน ต้อนรับ ศน.เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ที่เข้ามาประเมินกิจกรรม “รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.1” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดบ้านทวน