ประชุมคณะกรรมการร่างกรอบการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่างกรอบการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) โดยมี นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ,ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน 11 ศูนย์ , ศึกษานิเทศก์ และตัวแทนกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น