ประชุมแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของเขตตรวจราชการที่ 1-4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของเขตตรวจราชการที่ 1-4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…………………วันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เดินทางไปร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนงานของเขตตรวจราชการที่ 1-4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนหอวัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดย เวลา 09.30 น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลาขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานของเขตตรวจราชการที่ 1-4 ………….เวลา 11.00 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่าง ประธานเขตตรวจราชการที่ 3 กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. ผู้เข้าประชุมร่วมกันเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพและกรอบความร่วมมือภายในแต่ละเขตตรวจราชการ โดยมี นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมสรุปการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

You may also like...

ใส่ความเห็น