การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านโคราช

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านโคราช จ.กาญจนบุรี ขอขอบพระคุณ นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และศน.นิภา สุขพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรีเขต 2 ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านโคราช

สรุปผลการสอบการอ่านออกเสียงได้คะแนนเฉลี่ย 77.6
การอ่านรู้เรื่องได้คะแนนเฉลี่ย 84.26 คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน 80.93

ขอขอบคุณครูสุชานาฏ เซี่ยงเจ็ว ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคณะครูทุกคนที่ตั้งใจจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้แก่นักเรียนทุกคนค่ะ

You may also like...