ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) โดยมี นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายแมน คำวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นายวรเทพ รักษาพงศ์ ผอ.รร.บ้านท่ามะกา, นายวิชา จุลทรักษ์ ผอ.รร.วัดเบญพาด, นายธนิต โพธิ์เจริญ ผอ.รร.วัดสระลงเรือ, นายวรรษฑีระ ปานบุตร ครูโรงเรียนบ้านบึงวิทยา, นายศรชัย ไชยวุฒิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และ นายทรงศักดิ์ พรมเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

You may also like...

ใส่ความเห็น