โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นายสมพร พิลาสันต์

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 และนางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ ผอ.โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 และคณะครู ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 2 จำนวน 25 ท่าน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียน และเพื่อนำมาพัฒนารจัดการเรียนการสอน

You may also like...