โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 กิจกรรม “รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.1” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ศน.เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ และ ศน.ดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าประเมินกิจกรรม “รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.1” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ของนักเรียนโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 29 คน

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ศน.เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ และ ศน.ดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าประเมินกิจกรรม “รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.1” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ของนักเรียนโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 29 คน

You may also like...