โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 กิจกรรม “รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.1” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ศน.เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ และ ศน.ดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าประเมินกิจกรรม “รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.1” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ของนักเรียนโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 29 คน

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ศน.เบญจมาศ นุ่มวัฒนะ และ ศน.ดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าประเมินกิจกรรม “รู้จัก ก-ฮ ไม่รอ ป.1” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ของนักเรียนโรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 29 คน

Previous post โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
Next post การประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านบ่อระแหง