การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)

การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)เมื่อวันที่ 21 –22 มีนาคม 2565 นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายอรัญ เทือกขันตี รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางสาวไอย์รินณ์ จันทร์แย้ม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสุภาพ จัดละ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, นางไข่มุก มีแสง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home_School) ดำเนินการวัด และประเมินผลปลายปี การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ของบ้านเรียนวิวเทควันโด โดยมีผู้เรียนที่รับการวัดและประเมินผล 2 ราย 1. เด็กหญิงรัศม์รัญ เพิ่มทวี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 12. เด็กชายวาตะ เพิ่มทวี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

You may also like...

ใส่ความเห็น