ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคราช

วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายวิชา จุลทรักษ์ ผอ.โรงเรียนวัดเบญพาด, นายแมน คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสายฝน บุญยัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เดินทางไปไปยังโรงเรียนบ้านโคราช เพื่อประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนบ้านโคราช

……………………………..

โรงเรียนบ้านโคราช ตั้งอยู่ หมู่ 15 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 11 ไร่ มีผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 4 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ธุรการ 1 คน นักเรียน 93 คน

You may also like...

ใส่ความเห็น