ประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองโรง

วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น นายสมพร พิลาสันต์ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ดร.บุญส่ง โซยรัมย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2, นายวรเทพ รักษาพงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่ามะกา, นายแมน คำวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสายฝน บุญยัง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เดินทางไปไปยังโรงเรียนวัดหนองโรง เพื่อประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของนางสาวศศิมาพร คชาชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนวัดหนองโรง
………………
โรงเรียนวัดหนองโรง ตั้งอยู่ หมู่ 7 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2476 มีผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 3 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน ธุรการ 1 คน นักเรียน 70 คน

You may also like...

ใส่ความเห็น